Thursday, June 08, 2006

Asshuaraa [109-110] - Perihal ganjaran berdakwah dan peringatan Nabi Nuh kepada kaumnya

Perbincangan perihal mengutip ganjaran dari kerja dakwah.

Perbezaan antara para Nabi dengan penyampai agama pada hari ini.

Nabi Nuh memberi amaran "Takut lah kamu kepada ALLAH dan bertaqwalah kepadaNYA"
(AsShuaraa,110)

Perlihatkan ketaqwaan kepada ALLAH melalui tindak-tanduk anggota badan dan perlakuan dengan manusia lain.
(Dr Abdullah A'id Al Qarni)

No comments: